Start de Club Q&A
Van Brero & Breugem
Project Material Control B.V. (PMC)
Q8 Rokkeveen
Misi
Shell Nederland
Nationale Nederlanden
@Meer Financial Services
Pragmaat Realisatiemanagers
Thermo-Electra Temperature sensor solutions
Aannemersbedrijf VDS - Den Haag
NOC NSF
Q en A "de Club" PDF Afdrukken E-mailadres

Q: Wanneer is "de Club" opgericht?
A: Medio 2011 hebben wij een inventarisatie gedaan op de website van de SG WZC en Facebook. Naar aanleiding van deze resultaten hebben wij op 3 maart 2012 besloten "de Club" definitief op te richten

Q: Wie zijn op de initiatiefnemers?
A: Olaf Sluijter, Paul de Vries en Rutger van de Bosch.

Q: Waarom hebben jullie dit initiatief genomen?
A: Olaf liep al tijden met het idee. Bij andere clubs (voetbal, hockey) zie je het veel terugkomen. Sportclubs in Nederland hebben het moeilijk. Teruglopende leden aantallen, gemeentes die minder subsidie geven, het moeilijk kunnen vinden van grote sponsors.

Het is puur om de SG WZC en zijn leden extra te helpen met leuke activiteiten en zaken. Olaf heeft het idee gedeeld met Paul en Rutger. Met zijn drieën hebben zij toen besloten om eea te onderzoeken en daarna tot de definitieve oprichting te gaan.

Q: Wat is het doel van jullie?
A: Het is de bedoeling om de ontvangen donaties beschikbaar te stellen ter ondersteuning aan diverse activiteiten (in de ruimste zin) binnen de SG WZC. Tevens hebben wij als doel het bevorderen van prestaties en teambuilding van jeugd-en seniorenelftallen. Door deze donaties hopen wij dit te bewerkstelligen.

Q: Kan iedereen lid worden?
A: Ja, iedereen kan en mag lid worden. Je hoeft geen lid te zijn van de SG WZC, WVZ of ZVZ. Iedereen die de SG WZC een warm hart toe draagt is welkom.

Q: Als je één seizoen meedoet, zit je dan vast aan het volgend seizoen?
A: Nee, de donatie geldt voor één seizoen. Een paar maanden voor het nieuwe seizoen zullen wij iedereen weer benaderen of men lid cq donateur wilt worden.

Q: Wat gaan jullie doen met de ontvangen donaties?
A: Voor het waterpoloseizoen (rond 1 september) kunnen de diverse commissies binnen de SG WZC bij ons verzoeken indienen voor het leveren van een bijdrage. Wij beoordelen welk verzoek en voor welk bedrag in aanmerking komt. Daarnaast zullen wij zelf ook met cq verzoeken komen.

Q: Wordt de donatie besteed aan de reguliere kosten binnen de SG WZC?
A: Nee, expliciet niet. De donatie wordt besteed aan extra activiteiten en is dus niet bedoeld voor de reguliere kosten (badwater, trainers e.d.).

Q: Kan ik mee beslissen waar het geld aan besteed wordt?
A: Nee, naast dat de diverse commissies binnen de SG WZC met een verzoek kunnen komen, mogen jullie dat ook. Het moet wel redelijk en haalbaar zijn.

Q: Hebben jullie voorbeelden waaraan jullie de donaties willen besteden?
A: De jeugd gaat op zomerkamp. Hiervoor kunnen wij een bijdrage leveren. Wij willen in het eerste jaar voor een team caps regelen. Daarnaast is een idee om teams een krat met bidons te geven. Of wat dacht je van wedstrijdballen (alleen voor gebruik tijdens wedstrijden) in de clubkleuren met het logo.

Q: Wat krijgt de donateur ervoor?
A: Eeuwige roem op de site van de SG WZC. Indien je dit wenst wordt je naam vermeld op de site. Jullie helpen de SG WZC en zijn leden door het geven van een extra financiële bijdrage. Daarvoor zijn wij jullie zeer erkentelijk en dankbaar voor.

Q: Komt er terugkoppeling?
A: Ja, op de website zullen wij verantwoording afleggen. Hier is duidelijk te zien welk bedrag wij binnen hebben gekregen en wat wij hiermee gedaan hebben. Wij willen open en transparant zijn.

Q: Indien er geld overblijft, wat dan?
A: Alle inkomsten worden volledig uitgegeven en wordt er niet gespaard. Mocht er een grote uitgave komen waarvoor gespaard dient te worden dan communiceren we dit met alle betrokken partijen.

Q: Is de WPC akkoord met de oprichting?
A: Ja, de gehele WPC is akkoord en zijn zeer positief over de oprichting.

Q: Waarom is de bankrekening van WVZ?
A: Wij waren op zoek naar de makkelijkste (administratieve) manier waar de donatie gestort kan worden. Om een eigen bankrekeningnummer te openen zaten teveel haken en ogen aan. Zodoende hebben wij gekozen voor deze optie. De penningmeester van WVZ heeft een apart potje waar de donaties terecht komt. Hij houdt ons op de hoogte van de binnengekomen bedragen. Als check vragen wij daarom ook een ingevuld antwoordformulier.

Q: Waarom is er gekozen voor 100,--, 50,-- of 25,--
A: Wij kunnen niet in de portemonnee van iedereen kijken zodoende een diversiteit in bedragen.

Q: Mag je meer storten?
A: Tuurlijk

Q: Mag je ook minder storten dan 25,--?
A: Ja, elke donatie is welkom echter wordt je naam niet vermeld indien de donatie lager is als het laagste gegeven bedrag van 25,--.

Q: Waarom een apart logo?
A: Herkenbaarheid binnen de SG WZC.

Q: Hoe kunnen wij jullie bereiken?
A: Heb je vragen, opmerkingen, ideeën enz enz. Mail ons gerust; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.