sgwzc logo

Aanvullend op het 2020 KNZB Corona wedstrijdprotocol en het protocol-verantwoord- zwemmen gelden de volgende regels bij competitiewedstrijden in het zwembad De Veur in Zoetermeer:

 • De ‘tribune’/bank bij het raam in het zwembad mag niet door publiek/toeschouwers gebruikt worden. 
  In het bad zijn dus alleen spelers, wisselspelers, (assistent) coaches, teammanagers, fysio, fotograaf, speaker,w-functionarissen, scheidsrechters en wedstrijdcoördinator toegestaan.
 • Bij de ingang van het zwembad en in het zwembad zijn wedstrijdcoördinatoren, herkenbaar aan de gele hesjes, aanwezig.
 • Bij binnenkomst dient iedereen de handen te desinfecteren.
 • Op de tribune boven zijn 7 toeschouwers van de bezoekende partij toegestaan. In totaal zijn er 40 toeschouwers toegestaan op de tribune op de 1e Dit alles natuurlijk met inachtneming van de 1.5 meter norm.
 • De begeleiders/chauffeurs bij de bezoekende ploeg worden toegelaten door de wedstrijdcoördinator nadat de toeschouwers van de bezoekende ploeg van de vorige wedstrijd de tribune hebben verlaten. 
 • De wedstrijdcoördinator houdt een namenlijst bij van de bezoekers bij. De registratie beperkt zich tot voor- en achternaam zodat ingeval er contactonderzoek noodzakelijk is de polosecretariaten van uitspelende ploegen en coaches van thuisspelende ploegen geïnformeerd kunnen worden. Bij het verlaten van de tribune wordt de lijst door de wedstrijdcoördinator afgevinkt (zie hieronder voorbeeld in te vullen velden).

Voornaam

Achternaam

Naam vereniging/team

Tribune verlaten (V)

De gegevens op deze lijst worden tot uiterlijk 4 weken na afloop van de wedstrijd bewaard.

 • De wedstrijdcoördinator ziet erop toe dat het aantal personen op de tribune niet het toegestane aantal overschrijdt.
 • Het gebruik van het ondiepe bad is niet toegestaan.
 • Uit- en thuisspelende spelers van een volgende wedstrijd worden 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd door dewedstrijdcoördinatortoegelaten tot het zwembad. 
  In het zwembad worden de ploegen opgevangen door een andere wedstrijdcoördinator. Deze ziet toe op naleving van de door de KNZB en SG opgestelde regels.
 • Beide ploegen dienen zich, tot de spelers van de voorgaande wedstrijd het bad verlaten hebben, op te houden links (uitspelende ploeg) en rechts (thuisspelende ploeg) van het ondiepe bad.
 • Als de spelers van de voorgaande wedstrijd het bad verlaten hebben, gaat eerst de uitspelende ploeg naar het gebied bij de duikplanken, daarna kan de thuisspelende ploeg richting het wedstrijdveld. 
 • In het zwembad wordt door iedereeneen looproute met de klok mee aangehouden (zie bijgaande plattegrond van de begane grond voor verplichte looproutes).
 • De uitspelende ploeg plaatst tassen en andere spullen die zij bij zich hebben in het gebied bij de duikplanken. De thuisspelende ploeg plaatst tassen en andere spullen tussen de jurytafel en de doucheruimte.
 • Om gebruik van kleedkamers te beperken wordt van alle aanwezigen verwacht dat er na aankomst en bij vertrek binnen 5 minuten wordt omgekleed.
 • Er kan beperkt worden gedoucht.
 • Geforceerd stemgebruik in het zwembad door publiek, coaches, teammanagers, (wissel) spelers, jury, zoals schreeuwen, aanmoedigen, zingen en spreekkoren, is niet toegestaan. Als men het toch doet zal men gewaarschuwd worden door de wedstrijdcoördinator en bij herhaaldelijk gedrag zal men het zwembad moeten verlaten.

Zorg dat je ook op de hoogte bent van het 2020 Corona KNZB-wedstrijdprotocol, zodat we zonder problemen onze wedstrijden kunnen spelen.

Plattegrond met looproutes

Begane grond

Schermafbeelding 2020 09 24 om 22.52.22 kopie

Tribune - 1e verdieping

De tribune op de 1e verdieping is te bereiken via de trap (bovenaan naar rechts). Houdt rekening met de 1.5 m afstand en rechts aanhouden aub.