Corona

Wij hopen dat het goed gaat met jouw gezondheid en andere zaken die “op z’n kop gezet zijn” door het coronavirus. Wij hopen ook dat wij elkaar snel weer kunnen ontmoeten in onze vertrouwde zwembadomgeving.

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de algemene maatregelen verlengd worden tot woensdag 20 mei en dat er een beperkte versoepeling plaatsvindt.

Zo wordt er meer ruimte gegeven aan kinderen tot 18 jaar om onder voorwaarden deel te nemen aan bepaalde buitensport- en spelactiviteiten. Helaas vallen onze waterpolo activiteiten hier niet onder. Tot woensdag 20 mei blijven de zwembaden gesloten en komen alle trainingen en andere activiteiten in het zwembad te vervallen.

Binnen de TC wordt er gekeken naar alternatieve trainingsmogelijkheden rekening houdend met de 1,5 meter maatschappij. Zo bekijken Boy en Kevin mogelijke buitentrainingen op het veld voor onze jeugdleden. Afgelopen vrijdag heeft Ton Kloosterman zijn eerste editie van “De Leukste Pubquiz” online gepresenteerd.
En verder is de TC heel druk met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. 

Er is helaas veel onduidelijkheid vanuit de gemeente Zoetermeer over de doorbelasting van de kosten van de zwembaden. Op dit moment heeft zij besloten dat de kosten gewoon in rekening worden gebracht. Daarnaast houdt de KNZB ook vast aan het innen van de contributie bij de verenigingen. 
Daarom zal begin mei de contributie voor de leden van de SG weer geïncasseerd moeten worden. De contributie over april zal echter niet meer in rekening gebracht worden.

Samen met de besturen van de basisverenigingen houden wij de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij als WPC meer duidelijkheid geven over de gevolgen voor de contributie, mogelijke vervangende activiteiten en de periode na 20 mei.

Namens de Waterpolocommissie,
Annelies Bos en Erwin Loos

Alleen samen krijgen we corona onder controle