Sinds een ruim een week werkte de anti-spam check op de verschillende inschrijfformulieren niet meer. De gebruiker ervaarde het eindeloos draaien van het spinnen-wiel na het aanvinken van "Ik ben geen robot". Hierdoor konden geen formulieren ingediend worden.

De oorzaak is gevonden en opgelost. Nu werken alle formulieren weer.