Coach Kloosterman vertrekt bij SG WZC

DSCF7479 

Ton Kloosterman heeft besloten te stoppen als hoofdtrainer van de dames van SG WZC.
Wij vinden het jammer dat het besluit tot stoppen na 1 jaar is genomen, maar respecteren natuurlijk zijn keuze.
Wij wensen Ton dan ook alle succes met het vervolg van zijn trainersloopbaan.
Voor de TC betekent dit dat zij op zoek zijn naar een nieuwe Hoofdtrainer voor de damesselectie . Dames 1 komt komend seizoen weer uit in de 1e Divisie en dames 2 in de 1e klasse van Regio West.

Sporten bij SG WZC vanaf 6 mei voor MB, CJ, D, E en F Jeugd

Het kabinet heeft de maatregelen versoepeld, zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. 
Dat is ook goed nieuws voor onze de jeugd, zeker nu we ook toestemming van de Gemeente hebben. 
Vanaf woensdag 6 mei gaan we daarom buitentrainingen op het gras verzorgen en daar zijn we blij mee. 
De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daar bij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. De ouderen moeten helaas nog even geduld hebben.

Voor onze jeugd betekent dit dat vanaf woensdag 6 mei er buitentrainingen op het gras georganiseerd gaan worden op het grasveld bij De Veur. 
Het is wel duidelijk dat er geen mensen “langs de lijn” mogen staan, dus dat wordt brengen en halen van de kinderen. 
Zorg dat de kinderen niet langer dan10 minuten van tevoren aanwezig zijn en weet dat je je niet kunt omkleden en ook niet naar het toilet kunt tijdens de training, want De Veur is niet open.Verdere informatie is met de Jeugd gedeeld via de mail. 

Samen met de trainers en in overleg met jullie is er een mooi schema gemaakt:

Schermafbeelding 2020 04 30 om 22.29.13

De KNZB is in overleg met organisaties in de zwembranche om tot een concreet plan te komen voor de periode na 20 mei. Denk hierbij aan protocollen, het openstellen van zwembaden, et cetera. De Gemeente zal aangeven of een zwembad open mag of niet en wat en wanneer een vereniging iets kan gaan doen. Er zal dus altijd toestemming van de Gemeente nodig zijn.

Meer informatie is hier te vinden.

Nieuwe hoofdtrainer Jeugd - Kevin geeft het stokje over aan Boy

Boy en KevinB
Boy (links) en Kevin (rechts) vd Bos

Na 2 seizoenen als Jeugdcoordinator binnen de SG actief te zijn geweest, heeft Kevin aangegeven na dit seizoen te stoppen in die rol. Met dit aangekondigde vertrek van Kevin zijn we op zoek gegaan naar zijn opvolging. We zijn dan ook ontzettend blij dat we met Boy van den Bos een nieuwe jeugdcoordinator hebben gevonden voor de SG. Boy zal vanaf nu meedraaien binnen de TC, en Kevin zal zijn werkzaamheden overdragen. Kevin blijft tot het einde van het seizoen aan als jeugdcoordinator.

We willen langs deze weg Kevin ontzettend bedanken voor zijn energieke inzet in de afgelopen jaren en Boy van harte welkom heten en veel succes toe wensen in zijn nieuwe rol.

Met vriendelijke groeten,

Namen de TC,
Martin Savans & Astrid van Beek

Update Waterpolocommissie: maatregelen verlengd tot woensdag 20 mei

Corona

Wij hopen dat het goed gaat met jouw gezondheid en andere zaken die “op z’n kop gezet zijn” door het coronavirus. Wij hopen ook dat wij elkaar snel weer kunnen ontmoeten in onze vertrouwde zwembadomgeving.

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de algemene maatregelen verlengd worden tot woensdag 20 mei en dat er een beperkte versoepeling plaatsvindt.

Zo wordt er meer ruimte gegeven aan kinderen tot 18 jaar om onder voorwaarden deel te nemen aan bepaalde buitensport- en spelactiviteiten. Helaas vallen onze waterpolo activiteiten hier niet onder. Tot woensdag 20 mei blijven de zwembaden gesloten en komen alle trainingen en andere activiteiten in het zwembad te vervallen.

Binnen de TC wordt er gekeken naar alternatieve trainingsmogelijkheden rekening houdend met de 1,5 meter maatschappij. Zo bekijken Boy en Kevin mogelijke buitentrainingen op het veld voor onze jeugdleden. Afgelopen vrijdag heeft Ton Kloosterman zijn eerste editie van “De Leukste Pubquiz” online gepresenteerd.
En verder is de TC heel druk met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. 

Er is helaas veel onduidelijkheid vanuit de gemeente Zoetermeer over de doorbelasting van de kosten van de zwembaden. Op dit moment heeft zij besloten dat de kosten gewoon in rekening worden gebracht. Daarnaast houdt de KNZB ook vast aan het innen van de contributie bij de verenigingen. 
Daarom zal begin mei de contributie voor de leden van de SG weer geïncasseerd moeten worden. De contributie over april zal echter niet meer in rekening gebracht worden.

Samen met de besturen van de basisverenigingen houden wij de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij als WPC meer duidelijkheid geven over de gevolgen voor de contributie, mogelijke vervangende activiteiten en de periode na 20 mei.

Namens de Waterpolocommissie,
Annelies Bos en Erwin Loos

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Bericht van de KNZB (met kleine SG toevoeging)

Schermafbeelding 2020 04 11 om 19.11.36

Aan Verenigingen met deelname aan bonds- en regiocompetitie waterpolo

 Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities van het seizoen 2019/2020 te stoppen. 
Dit besluit geldt voor alle niveaus van alle disciplines binnen de KNZB. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport, waardoor wij dit besluit hebben genomen.

We leven op dit moment in een bijzondere, bizarre en onzekere periode, waarvan het einde niet in zicht is.
Belangrijkste voor nu is dat iedereen zich aan de regels blijft houden, zodat we een zo’n optimaal situatie kunnen creëren om de Corona-Virus/Crisis onder controle te krijgen.
Gelukkig passen de Nederlanders zich goed aan en zie in de wereld flexibiliteit groeien.

Ook wij als KNZB afdeling waterpolo willen in onze binding met de waterpoloverenigingen al het mogelijke doen om te roeien met de riemen die we hebben. Dat kan alleen met aanpassing en flexibiliteit van een ieder.

In de inventarisatieperiode hebben wij intensief overleg gepleegd met de alle betrokkenen binnen het waterpolo:

  • regio competitieleiding
  • voorzitters regiocommissie
  • diverse commissie en taakgroepen
  • alle (waterpolo)verenigingen

Uit de inventarisatie is duidelijk naar voren gekomen, dat alle betrokkenen ruimte willen bieden en krijgen in de afronding van de huidige competitie en de start van de nieuwe competitie.
Binnen het reglement wordt niet voorzien in een situatie zoals nu met de Corona-crisis. En wanneer het reglement niet kan voorzien, beslist het bondsbestuur - de landelijke competitieleider.

De waterpolocompetitie is als gevolg van het coronavirus stilgelegd. Het seizoen 2019/2020 kent dan ook geen kampioenen en automatische promovendi en degradanten. Dit betekent voor teams waar men al zeker van promotie dacht te zijn of promotie in aantocht was, een enorme teleurstelling. En vaak ook met grote gevolgen, zowel sportief als voor het voortbestaan van het team. 
Voor de SG zijn het aspiranten CJ, BM en EJ team wel onofficieel kampioen en wij hopen dit op een later tijdstip te kunnen vieren.
Voor de inrichting van de nieuwe competitie is besloten om verenigingen die daar op basis van de huidige stand van de competitie recht op hebben de mogelijkheid te geven om een verzoek tot promotie/degradatie in te dienen.
Hoewel ons heren 3 team niet bovenaan stond hebben wij als SG hen toch opgegeven om in aanmerking te mogen komen. Net als heren 5 die wel bovenaan staat, 

Verzoek tot coulance
Een bijzonder jaar zal ook een bijzonder vervolg moeten hebben. Voor de inrichting van de nieuwe competitie hebben wij gemeend om de betreffende verenigingen een keuze te laten maken en ruimte te bieden voor een verzoek tot coulance met betrekking tot promotie-degradatie. Inmiddels hebben deze verenigingen verzoeken ingediend. Zo goed als alle verzoeken worden gehonoreerd voor de competitie (regio en bond), waarbij slechts een paar uitdagingen binnen de regiocompetitie afhankelijk van de (voorlopige) inschrijving zijn.

Alle verenigingen met een verzoek tot coulance worden hierover apart geïnformeerd door de competitieleiding.
Wij hebben nog geen bericht ontvangen maar gaan er vooralsnog vanuit dat ons verzoek mbt heren 3 niet is gehonoreerd, ook al omdat dit niet binnen de gestelde regels valt. Heren 5 daarentegen zou volgens die regels wel promoveren, maar ook dat moet nog bevestigd worden.

De honorering van de verzoeken heeft (grote) invloed op de inrichting van de nieuwe competitie:

  • de indelingen per afdeling
  • keuze competitievorm / aantal teams per poule
  • PD aanpassing (korte en lange termijn)
  • competitiebepalingen
  • inschrijvingen teams
  • overschrijvingen

Indeling bondscompetitie
Voor de bond is inzichtelijk gemaakt welke teams in de afdelingen in concept ingedeeld zijn. Hierdoor weten alle verenigingen wat de stand van zaken is geworden met betrekking tot de aanvragen van coulance. 
In de bijlage (hieronder)  vinden jullie deze concept indeling voor de bondsccompetitie. De indelingen van de regio- competitie wordt op een later tijdstip door de regio competitieleiders gecommuniceerd.

In de komende periode worden de gevolgen en conclusies in kaart gebracht. Door een variabele aantal teams per poule zal voor iedere afdeling een keuze worden gemaakt. Dit heeft uiteraard consequenties voor de speeldagenkalender en deze al dan ook eerst aangepast moeten worden. Hierbij worden ook keuzes meegenomen om naast de reguliere competitie wel of niet de Play-Off, Bekercompetitie, etc. te organiseren.

Bepalingen
Voor de nieuwe competitie worden de conceptbepalingen uiterlijk volgende week gepubliceerd worden. De promotie-degradatie regeling voor de competitie wordt later gecommuniceerd, aangezien deze eveneens afhankelijk is van de verschillende poule-indelingen. Ook willen wij op een zo’n kort mogelijke termijn naar de optimale competitieboom.

Inschrijving teams
In deze moeilijke periode, waarbij het verenigingsleven in 1 klap tot stilstand is gekomen, willen wij ook vooruit denken, kijken en handelen. De inschrijving voor teams voor de bonds- en regiocompetitie zal in de gebruikelijke periode plaats vinden.
Omdat we nu niet weten hoe de Corona-tijd gaat lopen, is wel besloten om de definitieve inschrijving voor teams iets te verlengen. Namelijk van 1 mei tot en met 15 juni

Overschrijvingen
De inschrijvingen van teams hangt samen met de overschrijvingen. Voor alle divisies en klassen (bond en regio) geldt een uiterlijke overschrijvingsdatum van 12 juni

Blijf gezond en houd je aan de regels!

Aldus het bericht van de KNZB

 

Concept Indeling seizoen 2020 2021Concept Indeling seizoen 2020 2021heren kopie

Concept Indeling seizoen 2020 2021heren2 kopie